Marparange na denggan


1.Dapothon hatiuron, padao ma haholomon;
Ringkoti haholongon, unang masi hosoman;
Ulahon ma na denggan, hatahon hasintongan;
Unang teal buriran, unang late tu dongan;

Reff.
Marparange na denggan ma, songon bangso ni Debata;
Tu aha ma guna na, molo holan di hata;
Sai unang ma marlea, Goar ni Debatanta, marhite parulanta na manggasipi hata;

2.Argahon angka tingki, unang sai ma husari;
Mangula ganup ari, unang maningkir ari;
Na so hea mangula, unang ibana mangan;
Burju ma ho mangula, di jabu di balian;

Reff.
Marparange na denggan ma, songon bangso ni Debata;
Tu aha ma guna na, molo holan di hata;
Unduk ma tu aturan, unduk ma tu uluan, unang masihataan angka na saulaon;

Reff.
Urupi au mangula, ulaon na marguna;
Bona na nang ujung na, Ho ma mambaen jadi na;
Amen, amen, amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: